Ga naar de inhoud

Externe Analyse

De kansen en bedreigingen analyseren behoren tot de externe analyse van een bedrijf. Het is een onderdeel van onze analyse en onderzoek service.
Lees hier meer over; wat houdt het in? Wat heb je er aan? En hoe te werk?

 1. Afnemersanalyse
 2. Bedrijfstak analyse
 3. Concurrentie analyse
 4. Distributie analyse
 5. DESTEP model
 6. Vijfkrachtenmodel Porter

Deze analyse is bedoeld om inzichten te krijgen in de kansen en bedreigingen van de markt en de bedrijfstak waarin uw bedrijf opereert. Hierdoor krijgt u een goed beeld van de omgeving van uw bedrijf en kunt u uw strategie aanpassen. Dit resulteert in mogelijkheden om beter in te spelen op de behoeften van uw (potentiële) klanten. Daarnaast is het belangrijk om goed onderzoek te doen naar de externe omgeving om zo goed voorbereid te kunnen zijn.

De analyse wordt veelal opgedeeld in de macro omgeving en meso omgeving.

De macro omgeving bevat factoren die grote invloed kunnen hebben op uw bedrijf, maar die u niet zelf kunt beïnvloeden (denk hierbij bijvoorbeeld aan de vergrijzing). Onder de meso omgeving vallen de externe factoren, zoals de markt waarin u opereert. U heeft meestal weinig tot geen invloed op de meso omgeving.

Bij deze analyse wordt specifiek gekeken naar de volgende onderdelen: afnemersanalyse, bedrijfstak analyse, concurrentie analyse, distributie onderzoek, DESTEP model en vijfkrachtenmodel van Porter.

Externe analyse | Stappenplan

Stap 1 | Het analyseren van de macro omgeving. De macro analyse let op factoren en trends uit de omgeving. Deze factoren kunnen op allerlei aspecten betrekking hebben.

Samen vormen de aspecten de macro-omgeving. Het DESTEP model is hierbij aan te raden. Het model is een goede structuur om vast te houden tijdens het analyseren van de macro omgeving van uw bedrijf. Door het hanteren van dit soort structuren zullen belangrijke aspecten minder snel over het hoofd worden gezien.

 • Demografische aspecten: dit zijn de trends en ontwikkelingen van uw doelgroep. Hierbij kan gedacht worden aan de omvang (hoe groot is uw doelgroep?).
 • Economische aspecten: deze aspecten hebben bijv. betrekking tot de werkgelegenheid en inkomen.
 • Social/culturele aspecten: wat zijn de sociale normen, waarden en cultuur van uw doelgroep?
 • Technologische aspecten: hier wordt gekeken naar relevante technologische ontwikkelingen.
 • Ecologische aspecten: hierin wordt de fysieke omgeving van uw bedrijf in kaart gebracht.
 • Politiek/juridische aspecten: deze aspecten omvatten zowel de politieke als juridische factoren en hebben bijv. te maken met wettelijke regelgeving.

Stap 2 | Dit omvat de meso omgeving. Naast de macro omgeving is het belangrijk om ook deze omgeving goed te analyseren. Dit zijn de factoren uit de directe omgeving van uw bedrijf. Ook al heeft u weinig invloed op de meso omgeving kunt u alsnog inspelen op de bevindingen.

De meso omgeving heeft betrekking tot uw afnemers, bedrijfstak, concurrentie en distributie. Vaak wordt voor de meso-omgeving analyse de ABCD-analyse toegepast. Het is handig van te voren goed uit te zoeken hoe dit soort modellen en analyses werken en uitgevoerd moeten worden. Punten waarnaar wordt gekeken tijdens deze analyse zijn:

 • Afnemers segmenteren
 • Aanalyse aantrekkelijkheid en ontwikkelingen in de bedrijfstak
 • De mate van concurrentie in uw markt (Vijfkrachtenmodel van Porter komt hierbij van pas)
 • Welke concurrenten zijn het belangrijkst voor uw organisatie?
 • Hoe zit de distributie van uw organisatie in elkaar?

Stap 3 | Normaliter wordt er onderzoek gedaan naar zowel de externe als interne analyse. Indien u nog geen interne analyse heeft uitgevoerd is het van belang dat u ook kijkt naar de interne analyse. Dit zorgt namelijk voor een bewustwording van de huidige situatie van uw bedrijf en helpt bij het bepalen van de juiste strategie. Klik op de link om meer te lezen over de externe analyse. Liever informatie over de interne analyse? Kijk dan op onze webpagina.

externe analyse

Wilt u hulp met het analyseren en onderzoeken van uw bedrijf? Neem dan gerust met ons contact op. Liever toch eerst even verder kijken naar wat wij op dit gebied aanbieden? Dan kunt u terecht op onze webpagina over de analyse en onderzoek service.