Ga naar de inhoud

Benieuwd naar onze analyse en onderzoek service? Lees verder wat wij voor u kunnen betekenen. Liever eerst meer uitleg?

Delauw Marketing banner

•    Gelimiteerd aantal klanten | Verdiepen volledig in uw bedrijf

•    Persoonlijke services | Op maat gemaakte services

•    Innovatief bedrijf | Continu verbeteren en up-to-date van de nieuwste trends

•    Waar voor uw geld | Lage tarieven en goede services

TOOLS | ANALYSE EN ONDERZOEK

Website diepte analyse

Hierin bekijken wij:

 • Onderzoek website scores
 • Linkkwaliteit
 • Authoriteitranking
 • Ankerteksten keywords

Website snelheid

Hierin bekijken wij:

 • PageSpeed Insights
 • Klantervaring online
 • Verbeteren SEO d.m.v. snelheid
 • Structuur website
 • Mobiel & Desktop versies

Website basis onderzoek

Hierin bekijken wij:

 • Nulpunt website
 • Algemene SEO score
 • Keywords rangen
 • Backlink aantallen
 • Concurrentie analyse
 • SEO probleemstukken

STAPPEN | ANALYSE EN ONDERZOEK

Stappen analyse en onderzoek

Indien u een volledig onderzoek wilt laten uitvoeren zal er eerst een afspraak ingepland worden om de aanleiding, wensen en doelen vanuit u te bespreken.

Hierna wordt een interne en externe analyse uitgevoerd om de organisatie, concurrenten en externe factoren in kaart te brengen.

Vanuit de interne analyse worden de sterktes en zwaktes van de organisatie geanalyseerd. Met de externe analyse achterhalen wij de kansen en bedreigingen voor uw organisatie. Deze worden uitgewerkt in een SWOT-analyse.

De informatie van de SWOT-analyse wordt omgezet in een confrontatiematrix. Deze confrontatiematrix wordt bestudeerd om zo inzichten te verkrijgen voor de toekomst.

Vanuit de bevindingen worden strategische opties geformuleerd. Hieruit volgen  verschillende implementatie plannen.

Samen gaan wij met u in gesprek om u op de hoogte te brengen van de diverse strategische opties en resultaten. Hierbij maken wij samen een besluit over welke implementatie voor u het meest geschikt is.

Stappen analyse en onderzoek service

ONDERDELEN | ANALYSE EN ONDERZOEK

Delauw Marketing Analyse en onderzoek service
Confrontatie matrix, strategische opties, adviesplan
analyse en onderzoek
interne- en externe analyse
marktonderzoek
confrontatie matrix
strategische opties voor uw bedrijf
adviesplan en actieplan
Delauw Marketing

FAQ | ANALYSE EN ONDERZOEK

Bij analyse & onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de organisatie, zijn omgeving en externe factoren. Veelal wordt de onderzoeksopzet van een strategisch marketingplan gehanteerd. 

Het strategische marketingplan bestaat uit meerdere onderdelen. Binnen de interne analyse wordt de organisatie zelf onder de loep genomen. Bij de externe analyse worden onder andere de concurrenten in kaart gebracht en vindt een doelgroepanalyse plaats. De interne en externe analyse zorgen voor een SWOT-analyse die doorvertaald wordt naar een confrontatiematrix. De confrontatiematrix zorgt voor een overzicht van de onderdelen, hieruit volgen de strategische opties.

Hiermee komt aan orde in welke staat de organisatie verkeert en hoe het toekomstperspectief eruit ziet. Het onderzoek maakt het mogelijk om bijtijds in te spelen op bewegingen in de markt daarnaast wordt er een beste strategie geformuleerd als advies.

Belangrijke aspecten van analyse & onderzoek zijn: 

Een marketingbureau helpt u met een analyse & onderzoek door middel van het strategisch marketingplan. Dit wordt uitgewerkt door experts en brengt alle essentiële informatie met betrekking tot uw organisatie en de externe markt naar boven. Daarnaast biedt het strategisch marketingplan een overzicht van alle uitgevoerde analyses en onderzoeken, met daarbij de conclusies voor de totstandkoming van de beste strategie voor uw organisatie.

Het is belangrijk om tijdig te anticiperen op de veranderingen in de markt en alle kansen goed te benutten. Analyse en onderzoek zorgt voor waardevolle informatie waardoor u uw organisatie en strategie kunt laten aansluiten op de wensen van uw doelgroep.

Het is mogelijk om uw eigen analyse & onderzoek te doen, echter is dit sterk af te raden. Het is erg belangrijk dat alle onderdelen zorgvuldig uitgevoerd worden en daarbij de juiste modellen worden toegepast. Wanneer dit niet gebeurd zal er belangrijke informatie ontbreken en verkeerde afwegingen worden gemaakt. Dit leidt ertoe dat strategische opties worden geformuleerd, waarmee de organisatie een onjuiste strategie hanteren. 

Als u een tijd actief bent in uw branche en organisatie kunnen veel werkzaamheden en gewoonten gebruikelijk worden. Vaak helpt het als een extern marketingbureau uw organisatie en markt onderzoekt aangezien zij van buitenaf een overzichtelijker beeld hebben. Hierdoor zullen potentiële belangrijke aspecten niet over het hoofd gezien worden.

Indien u toch besluit uw analyse en onderzoek zelf uit te voeren, is het aan te raden om een goede opzet te hanteren. Daarnaast is het belangrijk om zowel de interne- als exterene omgeving van uw organisatie goed te analyseren. Hierdoor mist u geen essentiële informatie en krijgt u meer inzicht.

Een marketingbureau zorgt ervoor dat de analyse & onderzoek nauwkeurig wordt uitgevoerd. Zij zorgen ervoor dat alle onderdelen van het strategisch marketingplan worden uitgewerkt en gebruiken hierbij modellen. Hierdoor zal geen relevante informatie ontbreken en de strategische opties worden vanuit een volledige analyse & onderzoek geformuleerd. Dit zorgt ervoor dat u voorbereid bent op de toekomst van de branche en organisatie. Het marketingbureau bespreekt met u alle mogelijke strategische opties en brengt advies uit over de beste optie voor implementatie.

De kosten voor het inzetten van een marketingbureau verschillen aanmerkelijk. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de uurtarieven van ZZP’ers en volledige marketingbureaus. De gemiddelde prijs van ZZP’ers is circa €50,- tot €100,-. Een marketingbureau rekent vaak €70,- tot €150,-. Benieuwd naar onze tarieven?