Ga naar de inhoud

Welkom bij ons marketingservices overzicht

Op het gebied van marketingservices maken wij onderscheid tussen diverse mediavormen. Zo kan je kiezen voor marketingactiviteiten die toebehoren tot paid-, earned-, shared- en owned media.

Delauw Marketing is een jong marketingbureau opgericht om klanten te kunnen helpen mee te groeien met de nieuwste marketingtrends. Of dit nou is voor klanten die net beginnen of bedrijven / praktijken die al een langere tijd in het vak zitten maakt niet uit.

Voor ons is het belangrijk dat onze marketing services optimaal aansluiten bij jouw specifieke branche. Wij zullen vooraf een vrijblijvend gesprek voeren. Tijdens dit gesprek kijken wij of onze services al naadloos aansluiten of dat er eventuele aanpassingen gedaan moeten worden. Hierdoor zorgen wij ervoor dat beide partijen elkaar kunnen helpen in deze marketingreis.

paid media services

Services | Paid Media

Onder paid media horen alle betaalde media. Denk hierbij aan paid search management / Google display advertising (Google Ads), paid social advertising (advertentie op social media kanalen) en sponsoring

Deze mediavorm zorgt ervoor dat je zelf de volledige controle behoud over de boodschap van het bericht. Daarnaast heeft het snel effect, zodra de advertentie of betaalde campagne online gaat verbeterd het direct jouw vindbaarheid.

Het nadeel van deze betaalde mediavorm is dat wanneer je besluit te stoppen met de betaalde media de geboekte resultaten weer (evt. gedeeltelijk) teruglopen. Bekijk de webpagina paid media voor meer informatie.

Services | Earned Media

Tot deze mediavorm behoren search engine optimalisatie, online public relations en backlinking & linkbuilding.

Earned media wordt door anderen gegenereerd. Het is hierdoor meer geloofwaardig. Ook heeft de mediavorm veel effect op jouw online vindbaarheid.

Deze mediavorm is echter niet makkelijk te beïnvloeden. Wel kan je helpen met de online vindbaarheid te verhogen door een goede basis SEO bij jouw website, goed vertegenwoordigd te zijn op diverse social media kanalen en actief bezig te zijn met de juiste linkbuilding. Kijk voor meer informatie over earned media op onze webpagina.

earned media
shared media

Services | Shared Media

Alle content die gepost wordt op social media behoort tot de shared mediavorm. Wij bieden diverse social media services aan.

Kanalen die het meest worden gebruikt bij social media zijn: Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Pinterest en Instagram. Hierbij is het altijd handig om te achterhalen welke kanalen belangrijk zijn voor jouw doelgroep. Benieuwd welke populaire kanalen er zijn en wat de unieke kenmerken van ieder social media kanaal is? Lees dan onze blog ‘10 social media kanalen voor jou‘.

Kijk voor meer informatie over shared media kan je terecht op onze webpagina.

Services | Owned Media

Owned media is het geheel van alle digitale marketing van uw bedrijf. Hiertoe behoren uw website, eigen folders, mails, tijdschriften en al uw social media kanalen.

Belangrijke onderdelen hierbij zijn content creatie, website optimalisatie, tijdschriften en overige offline & online promotie. Het voordeel van van deze media is dat u het volledig in eigen handen hebt. U kunt de media zelf ontwikkelen. Meer informatie over owned media kunt u vinden op onze webpagina.

owned media

OP MAAT SERVICES

Als je de marketing van jouw organisatie wilt verbeteren is het van belang op maat services toe te passen. Deze moeten namelijk aansluiten bij jouw (potentiële) klanten en de boodschap die je wilt overbrengen aan de klant. Bij Delauw Marketing maken wij onderscheid tussen vier grotere media vormen; ‘paid media, earned media, shared media en owned media’.

Maar hoe bepaal je nou welke media vorm geschikt is voor jouw organisatie? Allereerst is het van belang het verschil te weten tussen vormen. Beginnend bij paid media. Deze vorm omvat alle betaalde media. Het is een media vorm waarbij je zelf de volledige controle in handen hebt en zelf kunt bepalen hoe je precies wilt overkomen. Daarnaast heeft paid media snel effect, zodra een advertentie online staat verhoogt het vrijwel direct jouw online vindbaarheid.

Bij earned media wordt er in tegelstelling geen extra geld geïnvesteerd voor promotiedoeleinden. Earned media wordt gegenereerd door anderen. Hierdoor is het een meer geloofwaardige vorm van media. Een nadeel hiervan is dat het lastiger te beïnvloeden is. Een belangrijk onderdeel van earned media is linkbuilding.  Deze strategie wordt veelal toegepast om meer online bekendheid te genereren. Het heeft o.a. betrekking tot content creatie en backlinking.

Shared media is alle content dat gepost wordt op de sociale media met betrekking tot jouw merk en/of organisatie. Deze vorm bied een hoge interactie met jouw (potentiële) klanten en bevat veel content creatie.

Tot slot is er owned media. Zoals de naam al zegt heeft dit betrekking tot de media die jij in eigen handen hebt. Hierdoor kan je gemakkelijk zelf duidelijk bepalen wat voor boodschap je wilt overbrengen aan jouw klanten en bezoekers. Aangezien het van jezelf is, is het wel belangrijk dit met regelmaat te onderhouden. Het is van belang professionaliteit uit te stralen en ervoor te zorgen dat de juiste boodschap/doelen met de owned media worden behaald. Bij owned media is content één van de belangrijke bouwstenen voor succesvolle owned media. Indien jij zelf een poging wilt wagen, hebben wij alvast wat tips voor je klaargezet om zelf succesvoller aan de slag te kunnen gaan. Liever eerst meer informatie over dit ‘PESO model’ bekijk dan deze link.

Al deze media vormen hebben allen zijn eigen varianten en mogelijkheden van toepassen. Vaak is het verstandig om een combinatie toe te passen (cross-channel marketing). Ieder bedrijf is uniek en hierdoor is het van belang specifiek te kijken naar naar jouw organisatie en branche. Tijdens een gratis adviesgesprek kunnen wij jou helpen met een opzet voor het bepalen van de juiste marketingstrategie. Daarnaast bevatten onze service pagina’s informatie indien je zelf wilt rondkijken wat er allemaal voor mogelijkheden zijn betreft de marketing.